نوشته‌ها

نقش ترجمه در پیشرفت و توسعه

همان طور که همگان به این امر واقف هستیم ارتباطات نقش مهم و تاثیر گذاری در پیشرفت جوامع انسانی در طول تاریخ تا به امروز داشته است. برای این که بتوان در فعالیت های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و علمی به پیشرفت های زیادی دست یافت نیاز به ارتباطات و تعامل سازگار با دیگر جوامع است. در این بین ترجمه نقش به سزایی می تواند داشته باشد.

در ادامه این مطلب ما قصد داریم که در ابتدا تعریفی دقیق از ترجمه بیان کرده و به نقش و تاثیر گذاری آن بر جوامع و فوایدی که در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان دارد بپردازیم . ادامه مطلب